Transparantie

Transparantie gaat in de eerste instantie over openheid en toegankelijkheid van de organisatie. Een belangrijke kernwaarde die vaak genoemd wordt, is vertrouwen. Medewerkers moeten vertrouwen hebben in de organisatie. Kan iedereen écht zeggen wat die wilt en zo ja, is daar iets voor ingericht? Het is van belang om iedereen mee te nemen wanneer er een verandering wordt ingezet. Daarom moet het verhaal duidelijk, helder en transparant zijn. Sterker nog, het waarom zou ook vanuit de onderstroom van de organisatie worden opgehaald. Alleen dan geef je eigenaarschap aan iedereen en wordt het van één ieder.

Ook leuk