Visie

In het hart van verhalen leggen we de verbinding

Zolang de mensheid bestaat zijn er verhalen. Deze hebben we nodig om elkaar te leren kennen en te begrijpen, zodat we ons kunnen inleven in de ander. Dit kan alleen wanneer we bereid zijn om echt naar elkaar te luisteren. Vroeger deelden we verhalen rond het kampvuur, nu gebeurd dat in story’s online. Ik geloof dat verbinding alleen tot stand kan komen als er ruimte is voor het verhaal van de ander.

Ik zie iedere ontmoeting als een aaneenschakeling tussen mensen. Deze schakels overlappen elkaar. Mijn kracht zit in het vinden van de plek waar die schakels elkaar raken. Door deze zichtbaar te maken komt de kracht van verbinding vrij. Zo schrijven we samen het gemeenschappelijke verhaal waarin iedereen vanuit zijn of haar talent de hoofdrol speelt. Dit talent wordt versterkt wanneer het onderdeel mag zijn van een groter geheel. Al deze elementen leggen de basis voor een sterke en inclusieve omgeving, waarin iedereen gelijkwaardig kan samenwerken. Om dat te bereiken zet ik mijn eigen verhaal in en gebruik ik mijn talent om de verbinding tot stand te brengen.