Training & Advies

Samen Inclusief Werken

De training Inclusief werken bestaat uit een basistraining waarin de verschillende aspecten rondom diversiteit en inclusie worden belicht. Hierin wordt informatie gegeven over hoe de multidiverse samenleving is ingericht en welke maatschappelijke uitdagingen en verantwoordelijkheden er liggen. Binnen de training is ook ruimte voor het gesprek, persoonlijk inzicht en casussen. De bedoeling is dat de medewerkers die deze training volgen, het nut en de noodzaak gaan inzien van d&i en dit ook voor de organisatie gaan uitdragen. Tijdens deze training is er ruimte voor theorie maar ook voor voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De basistraining moet gelden voor iedereen. in overleg kan deze training zowel online als offline componenten bevatten.

Na afloop

  • heeft de deelnemer kennis van de verschillende aspecten van d&i en de kenmerken die daarbij horen.
  • is de deelnemer zich bewust van mogelijke eigen vooroordelen, stereotyperingen en blinde vlekken.
  • kent de deelnemer het standpunt en de visie van de organisatie en draagt de mogelijke gedragscode die daarbij hoort uit.
  • is het gesprek gevoerd over dillema’s, de eigen verantwoordelijkheid en worden ervaringen gedeeld.
  • heeft de deelnemer praktische handvatten gekregen om d&i te integreren in de dagelijkse werkzaamheden.

Verdieping: Naast deze basistraining kan er een extra onderdeel worden ontwikkeld die toegespitst is op de afdeling.

Maatwerk: Sommige competenties en vaardigheden zullen op bepaalde afdelingen anders ingezet worden door bijvoorbeeld externe omstandigheden. Er kan daarom op verschillende niveaus maatwerk worden geleverd.