Tactisch

De volgende stap is om binnen de eigen organisatie goed te kijken of iedereen aan boord is. Dit kan alleen door met elkaar in gesprek te gaan en op te halen wat medewerkers, beleidsmakers en beslissers nodig hebben om gezamenlijk door dezelfde bril te kijken. Mijn rol hierin is dan ook om het ongemak op te zoeken. Dit helpt om het verhaal achter het verhaal aan de oppervlakte te krijgen. Dit kan een combinatie zijn van individuele gesprekken, werksessies in teamverband en organisatie brede kennisdagen. Dit is een proces dat kan gaan schuren. Toch is het essentieel in mijn ogen want hiermee wordt aan het begin gelijk de solide basis gelegd.

Aan de hand van een quickscan op basis van de vier P’s ( Product, Personeel, Programmering en Partners) doe ik onderzoek naar de huidige positie van de organisatie. Hiermee kan de koers bepaald worden. Soms zijn er al ontwikkelingen binnen het bedrijf op het gebied van d&i die onderbelicht blijven en niet als zodanig worden herkend.

Als inclusiemanager help ik deze verder uit te stippelen op basis van de verhalen, gesprekken en knelpunten die zijn opgehaald binnen de organisatie. Dit is altijd maatwerk. Organisaties zijn wat dat betreft net mensen en immens divers. Ik bied de kennis en kunde om dit af te kaderen en vorm te geven middels een adviesrapport en een plan van aanpak. Samen zoeken we naar quick wins en stellen we de midden en lange termijn doelstellingen vast.