Operationeel

Hier onderzoeken we op welke afdelingen we al concrete stappen kunnen maken en stellen ook hier de vraag wat het team nodig heeft om door te kunnen pakken. Het vergroten van diversiteit en inclusie is wat mij betreft een twee sporentraject. Het ene spoor is het vergroten van diversiteit waarin ik samen met de betrokken afdelingen naar de gehele werving en het selectietraject kijk. Wat is bijvoorbeeld het imago van de organisatie bij de doelgroep? Waar kunnen we obstakels verwijderen en drempels verlagen? Het lijkt erop dat wanneer het gaat om diversiteit op de werkvloer er vooral gezocht wordt naar hoe personeel met een diverse achtergrond kan worden binnengehaald. Hoewel dit een essentieel uitgangspunt is, moeten we ook naar de huidige situatie kijken. Het werven en binnenhalen van divers personeel is namelijk niet van de een op de andere dag gerealiseerd. En dan is het nog maar de vraag of de organisatie de juiste omstandigheden biedt om deze mensen binnen te behouden.  

Het andere spoor is de vraag; hoe houden we de bestaande medewerkers aan boord en geven we hen handvatten om mee te kunnen groeien in de gekozen verandering richting meer diversiteit en inclusie? Met andere woorden; hoe zorgt de organisatie ervoor dat alle medewerkers zich welkom en gezien voelen?

Elke organisatie heeft ambassadeurs nodig. Mensen die deze verandering toejuichen. Deze noem ik waardendragers. Zij dragen de (nieuwe) waarden uit van de organisatie, kunnen het interne gesprek verder aanjagen en zijn nodig om binnen hun eigen teams verandering te brengen. Voor deze medewerkers kan de training Samen inclusief werken helpen. Aan de hand van vijf principes; Diversiteit, Inclusie, Gelijkwaardigheid, Identiteit en Transparantie doorlopen wij de stappen die nodig zijn om een omgeving te creëren waarbij iedereen tot z ‘n recht komt.