Gelijkwaardigheid

Gelijke waarden wil niet zeggen gelijke meningen. Het zegt alles over elkaar ruimte geven om te vinden en zeggen wat jij of de ander vindt. Respect is hierbij sleutelwoord. Gelijkwaardigheid zegt alles over elkaar zien en gezien worden. Het is de eerste indruk en de betekenis die je daaraan geeft. Diversiteit is het zelfstandig naamwoord en inclusie het werkwoord. Maar het is de gelijkwaardigheid die de emotie inbrengt.